วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล พร้อมทั้งทีมSPHERE ได้นำ Application “Auditor Assistant” เข้าทดสอบระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปฯ และการใช้งานที่สะดวก ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับคณะกรรมการ โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บจก.เอสอาร์แอกโกรแพค (ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง) ผลิต: ผลไม้แช่แข็ง เพื่อ ต่ออายุฮาลาล
2.บจก.ไบโอเซฟโฮลดิ้ง (ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง) ผลิต: ข้าวสาร เพื่อขอรับรองฮาลาล