สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าตรวจฮาลาล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งทีมSPHERE ได้นำ Application “Auditor Assistant” เข้าทดสอบระบบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแอปฯ โดยได้เข้าตรวจโรงงานจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1.บจก.ลีโอฟู้ดส์ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ผลิต: ผักแปรรูปแช่แข็ง
2.บจก.มอนทรีโอ้ ค๊อฟฟี่ เชียงใหม่ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ผลิต: กาแฟคั่ว เพื่อต่ออายุฮาลาล
.
ซึ่ง Application “Auditor Assistant” เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด(ฝ่ายฮาลาล) เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจประเมินฮาลาล