วันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ให่วิทยาลัย ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว AFP (Agence France-Presse) ณ ห้องผฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ชั้น 11 โดยในการนี้ ดร.วินัย ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว AFP ซึ่งเป็นสำนักข่าวสัญชาติฝรั่งเศส เกี่ยวกับบทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ ในการอำนวยความสะดวกด้านการทดสอบวิทยาศาสตร์ฮาลาลและการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาลในประเทศไทย คาดว่าจะนำเนื้อหาออกเผยแพร่อีกภายในสามสัปดาห์หลังจากนี้

1477439147744014774411477442