เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการฮาลาลประเทศไทยในงาน Exchange Conference on Halala Food and Nation Supplies between Linxia of China and Kelantan of Malaysia & “KangMei Cup” Grand Prix of National Halal Snack and Famous Feast 2013 ณ เมืองหลินเซี๊ยะ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยรัฐบาลเมืองหลินเซี๊ยะประเทศจีนร่วมกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งงานดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงสินค้าฮาลาลของประเทศ เช่น อาหาร สมุนไพร เสื้อผ้า เครื่องประดับและของพื้นเมือง ซึ่งรัฐบาลเมืองหลินเซี๊ยะต้องการพลักดันให้สินค้าของประเทศเป็นที่รู้จักและสามารถส่งออกไปทั่วทุกมุมโลก โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากนานาชาติ อาทิเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอิหร่าน ประเทศซีเรีย รวมทั้งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในนามตัวแทนประเทศไทย ได้จัดแสดงสินค้าที่ได้รับการรับรองฮาลาลของประเทศไทยและจัดแสดงนวัตกรรมสบู่ดินเหลวชำระล้างนญิส ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง