คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านการบริหารงานบุคคล และ น.ส.มนฤดี เข็มทำ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล  เพื่อการท่องเที่ยว  ปี  2555”  จัดโดย สำนักงานจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในงานนี้ทางเจ้าภาพจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมอาหารและผู้ที่สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงศักยภาพตลาดฮาลาลตะวันออกกลาง รวมทั้งแนวคิด ช่องทางการดำเนินธุรกิจส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวได้อย่างสำเร็จ เมื่อวันที่  5  กันยายน  2555 ณ โรงแรมเดอะรอยัล  พาราไดส์ แอนด์  สปา   (The  Royal  Paradise  Hotel  & SPA ) จังหวัดภูเก็ต