“สมเด็จพระบรมฯ” เสด็จฯ เปิดงาน “เมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437”

เชิดชู “นบีมูฮำมัด”

“ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม”

หวังการอยู่ร่วมกันอย่างสุขสันติ

 

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เป็นงานประจำปีที่สำคัญยิ่งและเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ซึ่งร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ผู้นำเผยแพร่ศาสนาอิสลามแก่มวลมนุษยชาติ การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ประจำปี 2559 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 59 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 30 เมษายน 59 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยประจำปี ฮ.ศ. 1437 กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่จัดมายาวนานต่อเนื่องมากว่า 50 ปี เพื่อฉลองการประสูติของศาสดามูฮัมมัด และเพื่อสื่อถึงเจตนารมณ์อันสำคัญรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอน จริยวัตรของท่านนบีมูฮามัด (ซ.ล.) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1437 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นบีมูฮำมัด” ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” เราเน้นความเป็นพหุวัฒนธรรม เพราะพระศาสดามูฮำมัดท่านเป็นนักปกครอง ดินแดนที่ท่านปกครองประกอบด้วยผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม มีทั้งยิว คริสเตียน และลัทธิอื่นๆ แต่ท่านนบีให้เกียรติทุกคนอย่างเสมอภาค

_k4_3546a23t8789

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

dsc02607dsc02623dsc02635dsc02639pic_%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1pic_%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a1pic-1pic-4

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

และภายในงานยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ ฮาลาลเอ็กซ์โป 2016 แสดงสินค้าฮาลาลกว่า 141 ร้านค้า มีการออกร้านของสถาบันและองค์กรต่างๆ การออกบูทโอทอปเสนอสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนระดับยอดเยี่ยมในราคาพิเศษ อีกกว่า 1,000 ร้านค้า ที่จะมาเสนอสินค้าฮาลาลจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ได้เลือกสรร ในส่วนของสาระความรู้ทางวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยกห้องปฎิบัติการไปทำงาน จัดเป็นนิทรรศการแบบจำลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อเป็นการสาธิตด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของไทย, นิทรรศการกิจกรรมสตรี

 

นิทรรศการ Halal Route เส้นทางฮาลาลเชื่อมอาเซียน นวัตกรรมใหม่เพื่อการท่องเที่ยวฮาลาล นำเสนอผ่าน Application Halal Route เพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ในการค้นหาร้านอาหารฮาลาล มัสยิด สถานที่ละหมาด สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านหรือชุมชนมุสลิมที่อยู่ในเส้นทางการเดินทาง ตั้งแต่ใต้สุดสู่เหนือสุดของประเทศไทย โดยบอกถึงพิกัด GPS และระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว ตามเส้นทางที่ได้กำหนดไว้, นิทรรศการดิจิตอลฮาลาล ภายใต้แนวคิด “นบีมูฮำมัด(ซล.) ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” ได้แก่ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ประวัติงานเมาลิดกลาง จริยวัตรของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซล.) ต่อสังคมพหุวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของชนเผ่าหรืออารายธรรมต่างๆ ที่มีต่อโลกอิสลาม และนักวิทยาศาสตร์โลกอิสลาม เป็นต้น

 

มีการสัมมนาวิชาการในสาขาต่างๆ ทั้งการเมือง การปกครอง อาทิ การเสวนาหัวข้อ “นบีมูฮำมัด (ซ.ล.) ผู้นำการพัฒนาฮาลาล ผู้รังสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน, รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์, ดร.อณัส อมาตยกุล และอ.อาลี เสือสมิง

_k4_3553

????????????????????????????????????

นอกจากนี้ พ.ศ.2559 ยังเป็นปีมหามงคลครบรอบการครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานเมาลิดกลาง จึงร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันด้วย สิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณสำคัญยิ่ง คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 และในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีปิดงานอีกด้วย

 

โดยงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ.1436 ซึ่งเป็นปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน และในปีนี้คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานตลอด 3 วัน ไม่น้อยกว่า 40,000 คน เพราะงานปีนี้มีความหลากหลายมากขึ้น น่าสนใจและน่าตื่นเต้นใจสำหรับทุกคน มิใช่เฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น เป็นงานเดียวที่ท่านจะได้เห็นบรรยากาศ ได้ชิม ได้ช้อป สินค้าฮาลาลนานาประเทศอย่างจุใจ รศ.ดร.วินัยกล่าวปิดท้าย