เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 -10.00 น. สืบเนื่องจากกลุ่มนักธุรกิจมุสลิม ได้มีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสมาคมการค้า และได้มีการจดทะเบียนรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม จึงได้ขอเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอข้อมูลของทางสมาคมเพื่อขอรับคำชี้แนะ และความรู้ในการทำงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์