วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562  สถานีโทรทัศน์ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย “ทีวี 24 ชั่วโมง”เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 ขอเข้าสัมภาษณ์ประเด็น งาน THA2019 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา บทบาทของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล Algorithmic Touch of Halal,Halal science and Innovation และการมาตรฐานฮาลาลของไทยกับ OIC-SMIIC อีกด้วย