เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 สถานีโทรทัศน์ช่อง KBS ประเทศเกาหลี ได้เข้ามาสัมภาษณ์ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่อทราบถึงเจตนารมณ์ที่ก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ และการทำงานของศูนย์ฯ ว่าศึกษาเกี่ยวข้องกับมุสลิมอย่างไรบ้าง และได้ถ่ายทำรายการ KBS Documentary “To know and understand the Muslims” โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำรายการเพื่อให้ผู้ชมชาวเกาหลี ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจได้ชมและได้รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชาวมุสลิมในทั่วโลกว่าในแต่ละประเทศให้ความสำคัญและรองรับชาวมุสลิมอย่างไรบ้าง เพราะชาวมุสลิมทั่วโลกมีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการเปิดตลาดการค้าและบริการกับชาวมุสลิม