เมื่อวันพฤหัส ที่ 23 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2559″ ณ โรงแรมวรบุรี จ.อยุธยา โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมาณ 300 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในแง่มุมฮาลาลให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้มีความมุ่งมัน ตั้งใจ ในการขอใช้มาตรฐานฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

IMG_5108 IMG_5134

ภาพบรรยากาศ : การลงทะเบียนของผู้เข้าอบรมในตอนเช้า พร้อมกับเอกสารประกอบการอบรม 1 ชุด

IMG_5148 IMG_5185 IMG_5191 IMG_5193

IMG_5204

ภาพบรรยากาศ : การบรรยายเรื่อง “วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวัง”โดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์

IMG_5215 IMG_5222

ภาพบรรยากาศ: การบรรยายเรื่อง “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการรับรองฮาลาล”

โดย…คุณมาริสา มารแพ้  หัวหน้านักวิจัย