เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดนครปฐม และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2559″ ณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมาณ 180 คน เพื่อสร้างความเข้าใจในแง่มุมฮาลาลให้แก่ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างให้มีความมุ่งมัน ตั้งใจ ในการขอใช้มาตรฐานฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

DSC_5123 DSC_5125 DSC_5133 DSC_5145 DSC_5157 DSC_5169 DSC_5180 DSC_5187 DSC_5188 DSC_5189 DSC_5198 DSC_5204 DSC_5207 DSC_5223 DSC_5227 DSC_5233 DSC_5236 DSC_5248