ศูนย์วิทยาาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการในงาน The International Conference2012 Asian Food Heritage Forum “Harmonizing Culture, Technology and Industry” Organized by Institute of Thai Studies, Chulalongkorn University Chinese Dietary Culture Institute, Zhejiang Gongshang University Ministry of Culture, Thailand Faculty of Fine and Applied Arts and Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, 20-21 August 2012 Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand  ซึ่งช่วงเช้าของวันที่ 21 August 2012 เวลา 9.00-10.00 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ บรรยายเรื่อง The Future of Halal Food in ASEAN + 6