ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี  ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาผลิตภัรฑ์ของกลุ่มเมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป (เมี่ยงทอง) 69/2 ซอย7 ถนนรามโกมุท ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 เพื่อติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น รวมถึงได้พบปะพูดคุยเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล ให้คำปรึกษาทั้งทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ยังได้ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เมี่ยงคำสมุนไพรสำเร็จรูป(เมี่ยงทอง) ให้ได้ภาพที่สวยงามเพื่อเป็นการเพิ่มช่อนทางการจำหน่วยให้มากขึ้น