วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัด workshop ในหัวข้อ “ ชาใต้สูตรเด็ดเคล็ดลับสร้างอาชีพแบบง่ายๆ” ภายใต้โครงการสร้างงานสร้างอาชีพฮาลาลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน จากที่สมัครมาทั้งสิ้น 80 คน
ต่อด้วยการบรรยาย “การเลือกใช้วัตถุดิบฮาลาล ในการชงชา” โดยนายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก บรรยายก่อนเข้าช่วง work shop

การจัดอบรมครั้งในเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ และมีประสบการณ์ในการสร้างรายได้เกี่ยวการชงชา กาแฟสด​ ชาไต้หวัน​ ชานมต่างๆ และการทำโรตี เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ต่อไปในอนาคต

จากการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ซึ่งคาดว่าทางศูนย์ฯจะมีการจัดอบรม คอส “ ชาใต้สูตรเด็ดเคล็ดลับสร้างอาชีพ” ในรอบที่ 2 ในเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)