ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดอบรมเรื่อง “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ”โดยมี ดร.บรรจงไวทยเมธา ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน
ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ” โดยนางนูรูลฮูดา อุมาร์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เทคนิคต่างๆ ได้แก่
• เทคนิคมุมกล้อง
• การถ่ายภาพในเวลากลางคืน หรือที่มีแสงน้อย อย่างไรให้ภาพชัด
• กฎสามส่วนง่ายๆ ให้ภาพถ่ายออกมามีองค์ประกอบที่ดี และมีจุดเด่น
• เพิ่มสตอรี่ ด้วยพื้นหลัง
• การไลฟ์ง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือ
• เทคนิคการถ่ายผลิตภัณฑ์ อย่างไรให้ดูน่าสนใจ
และอีกหลากหลายเทคนิค ที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ(work shop)ในครั้งนี้ โดยถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วอีกระดับหนึ่งเนื่องด้วยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี)