วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นของ Halal Marketing ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายได้มีการนำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ.