วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Sekolah Alam Jingga Life School , West Java – Indonesia จำนวน 30 ท่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนการจัดการ และเมื่อปี ค.ศ.2015 ผู้บริหารของหน่วยงานดังกล่าวได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองฮาลาลและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อนำไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งสนใจเข้าร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 อีกด้วย