วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวซูไนนีย์ และนางสาวสาวียะห์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Sumatera (LPPOM MUI SU) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 ท่าน

โดยรศ.ดร.วินัย ได้อธิบายถึงแนวทางการทำงานของศวฮ. รวมถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองฮาลาล และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นของฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งทางคณะผู้เยี่ยมชมยังได้เยี่ยนมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยอีกด้วย