ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คุณปรัชญา​ ฉิมวิเศษ​ รอง​ผอ.​ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และนายนัฐดนัย ยูฮันเงาะ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) เข้าร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการ​ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น (PM AWARD) ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) ณ บริษัท​ทรีพ้อยท์​ เมเนจเมนท์ จำกัด​ ​ ผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าว และบริษัท โทฟุซัง จำกัด ผลิตภัณฑ์ประเภท น้ำเต้าหู้ ยี่ห้อ TOFUSAN  จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจประเมินจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น สภาหอการค้า สวทช. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้ง สำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะมีการตรวจประเมินครั้งหน้า ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นี้