เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Fitri Together: เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน ผู้ที่จัดงาน กิจกรรมครั้งนี้ นายภาณุวัฒน์ เบญเราะมานประธานมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศทุกประเภท จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ โควิด 19 ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้า และหารายได้เพื่อนำไปพัฒนามูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภายในงานนี้ จะเป็นครั้งแรกกับ 3 เชฟ 3 สไตล์ ฮาลาลชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมรังสรรค์เมนู Chef’s Table สุดพิเศษ และจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบฮาลาลของพี่น้องชาวมุสลิม สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ โรงน้ำชาสไตล์อิสลามและชิมอาหารรสเด็ดประจำถิ่น การแสดงตีกลองหน้าเดียวและการแสดง “ลิเกฮูรู” และกิจกรรมเสวนามากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในศาสนา สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด พร้อมสินค้าที่หลากหลาย ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวมุสลิม

โดยมีคุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. และมีท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหนึ่งในประธานเปิดงาน นอกจากนี้ท่านยังให้เกียรติเยี่ยมชมบูธศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ซึ่งงาน Fritri Together จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 หากใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมบูธเราได้ที่บูธ A88 อยู่ด้านหน้าซุ้มทางเข้างานนะคะ ณ. ลานเอเชียทีคพาร์ค โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Fitri Together: เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน ผู้ที่จัดงาน กิจกรรมครั้งนี้ นายภาณุวัฒน์ เบญเราะมานประธานมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศทุกประเภท จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ โควิด 19 ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้า และหารายได้เพื่อนำไปพัฒนามูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภายในงานนี้ จะเป็นครั้งแรกกับ 3 เชฟ 3 สไตล์ ฮาลาลชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมรังสรรค์เมนู Chef’s Table สุดพิเศษ และจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบฮาลาลของพี่น้องชาวมุสลิม สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ โรงน้ำชาสไตล์อิสลามและชิมอาหารรสเด็ดประจำถิ่น การแสดงตีกลองหน้าเดียวและการแสดง “ลิเกฮูรู” และกิจกรรมเสวนามากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในศาสนา สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด พร้อมสินค้าที่หลากหลาย ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวมุสลิม

โดยมีคุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. และมีท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหนึ่งในประธานเปิดงาน นอกจากนี้ท่านยังให้เกียรติเยี่ยมชมบูธศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ซึ่งงาน Fritri Together จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 หากใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมบูธเราได้ที่บูธ A88 อยู่ด้านหน้าซุ้มทางเข้างานนะคะ ณ. ลานเอเชียทีคพาร์ค โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Fitri Together: เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน ผู้ที่จัดงาน กิจกรรมครั้งนี้ นายภาณุวัฒน์ เบญเราะมานประธานมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศทุกประเภท จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ โควิด 19 ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้า และหารายได้เพื่อนำไปพัฒนามูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภายในงานนี้ จะเป็นครั้งแรกกับ 3 เชฟ 3 สไตล์ ฮาลาลชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมรังสรรค์เมนู Chef’s Table สุดพิเศษ และจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบฮาลาลของพี่น้องชาวมุสลิม สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ โรงน้ำชาสไตล์อิสลามและชิมอาหารรสเด็ดประจำถิ่น การแสดงตีกลองหน้าเดียวและการแสดง “ลิเกฮูรู” และกิจกรรมเสวนามากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในศาสนา สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด พร้อมสินค้าที่หลากหลาย ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวมุสลิม

โดยมีคุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. และมีท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหนึ่งในประธานเปิดงาน นอกจากนี้ท่านยังให้เกียรติเยี่ยมชมบูธศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ซึ่งงาน Fritri Together จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 หากใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมบูธเราได้ที่บูธ A88 อยู่ด้านหน้าซุ้มทางเข้างานนะคะ ณ. ลานเอเชียทีคพาร์ค โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์