รายงานผลการเข้าร่วมงาน
International Halal Conference & Halal Expo Australia 2016

ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการจัดงาน International Halal Conference (IHC2016) ให้เข้าร่วมงานและเชิญ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. เป็นวิทยากรในหัวห้อ “The Science behind the Halal Authentication” รวมถึงเชิญ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Halal Certification Global Standard and Guideline” โดยมี ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ศวฮ. และ นางสาวนูรีซัน มะหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งงาน IHC 2016 จัดขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล ดาร์ลิง ฮาเบอร์ นครซิดนีย์ มีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศออสเตรเลีย และประเทศต่างๆ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ปากีสถาน อังกฤษ และฝรั่งเศษ รวมแล้วประมาณ 150 คน และ ได้เข้าร่วมงาน Halal Expo Sydney 2016 ในวันที่ 10 เมษายน 2559 ณ Fairfeild Showground นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธมากกว่า 150 บูธ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมคารวะกงศุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ การพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านฮาลาลของออสเตรเลีย และการสำรวจตลาดฮาลาล ศึกษาสังคมวัฒนธรรมในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ ความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมฮาลาลโลก อีกทั้งยังจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กระชับความสัมพันธ์และแสดงผลงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนานาอารยประเทศ และได้ศึกษาวัฒนธรรม รวมถึงการสำรวจตลาดฮาลาลในเมืองดังกล่าวอีกด้วย

ภาพบรรยากาศ