ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้และการส่งเสริมเครื่องหมายฮาลาลในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ ห้องนราวดี ชั้น 7 โรงแรมรัตนโกสินทร์เชียงใหม่ จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าเชียงใหม่ จัดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายฮาลาล โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจที่จะขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล

 

14409478_1209451169074892_3932180939455776416_o

14424869_1209451172408225_6474766343926943737_o 14424870_1209451182408224_3394598233314156498_o 14425566_1209451229074886_628356789123877058_o