วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริการการศึกษาเเละอุตสาหกรรม ผู้แทนจากศวฮ. พร้อมด้วยนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม

งาน World Expo 2020 มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้เเนวคิด Connecting Mind, Creating the Future โดยตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หนึ่งในคณะดำเนินงาน โดย คุณสมพล รัตนาภิบาล ได้เสนอแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะนำไปแสดงสินค้า ให้เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพของสินค้าและศักยภาพของผู้ประกอบการ การคัดเลือกควรคัดเลือก สินค้าที่มีความต้องการในตลาดตะวันออกกลาง อีกทั้งได้แนะเรื่องโอกาสและช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสานต่อในการส่งออกสินค้าของไทยอีกด้วย