วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee – JTC) ไทย-อิรัก (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 4 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยในที่ประชุมได้คุยกันในประเด็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็เป็นที่ให้ความสนใจของนักธุรกิจที่จะนำเข้าไปจำหน่ายในอิรัก ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่าเราน่าจะเชิญทางอิรักมาเข้าร่วมงาน THA เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพฮาลาลของไทย ในการนี้คุณมนัสได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อสินค้าฮาลาลไทย โดยการที่ไทยนั้นมีตรารับรองฮาลาลเพียงตราเดียว ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และด้วยการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ของศวฮ. อีกทั้งเรายังมีการจัดทำ H-number เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการผลิตอาหารฮาลาล และมี Museum of Haram  ที่จัดแสดงข้อมูลสิ่งต้องห้ามต่างๆ ณ สำนักงานสวนหลวงสแควร์ ทั้งนี้ คุณมนัสเสริมว่ายินดีที่จะเชิญทางอิรักเข้าร่วมงาน THA โดยจะประสานผ่านสมาคมนักธุรกิจไทย-อิรัก ต่อไป