วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นายเรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์สำนักงานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศวฮ. รวมถึงสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ กว่า 10 สำนัก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานหอการค้าแฟร์ (TCC Fair) ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นโยบายหลัดด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์” เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ตอบโจทย์ โดยยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาด รวมถึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ท้ายนี้ผู้จัดงานฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 170,000 คน ตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน