เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(สำนักงานปัตตานี) พร้อมกับฝ่ายฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เข้าตรวจประเมินต่ออายุ ระบบ HAL-Q  (ระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย) ณ งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การตรวจประเมินในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมงานผู้ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน HAL-Q คณะผู้ตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำพร้อมเสริมกำลังใจให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานฮาลาล ต่อไป