วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ และนางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q และตรวจรับรองฮาลาลให้กับบริษัทอาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราฮายี โซว โซว หมี่กรอบ ตราจิ๊กโก๋ และผงปรุงรส ตราบาร์กู๊ส โดยได้ตรวจต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองระบบ HAL-Q จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ และขอเพิ่มเข้ารับรองระบบ HAL-Q อีก 5 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 14 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและทีมงานจากบริษัทฯ เป็นอย่างดี