เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. คุณมนัส สืบสันติกุล ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดห้องละหมาด โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 14 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศวฮ.สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการตกแต่งดูแลสถานที่ในครั้งนี้