วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ผลิตแอลกอฮอล์

1. ผลิตสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ml ได้จำนวน 547 ขวด

2.ผลิตเจลแอลกฮอล์ ขนาด 35 ml ได้ทั้งหมด 287 ขวด

และยังได้จัดทำอุปกรณ์ Face Shield จำนวนกว่า 180 ชิ้น เพื่อแจกให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปัตตานี และเชียงใหม่ ที่จะลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ภายในเดือนนี้จะเริ่มทะยอยแจกถุงยังชีพมอบให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 จำนวนกว่า 500 ชุด บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง