วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย นำโดยคุณวรภัทร เพ็ญสว่าง เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และMr.Majed Hamad H. Al Khamees ประธานกรรมการด้านการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร หอการค้า ริยาด พร้อมด้วยคณะผู้แทนรวม 4 ท่าน ซึ่งมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายถึงจุดเริ่มต้นของศวฮ. รวมไปถึงกระบวนการทำงานของศวฮ. และนำเยี่ยมชมบริเวณชั้น 12 ของศวฮ.