วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย นายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก นางสาวอังศนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์(วิจัยและนวัตกรรม) ร่วมต้อนรับ คณะ Behalf of Academy of Contemporary Islamic Studies, Universiti Teknologi MARA (UiTM) นำโดย Dr. Nur Farhani Zarmani Senior Lecturer
Academy of Contemporary Islamic Studies Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA ซึ่งคณะดังกล่าวได้เข้าร่วมแข่งขันประกวด Present Poster งาน Thailand Halal Assembly 2019 และต้องการเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยเข้ามาทั้งสิ้น 14 คน