ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม ร่วมจัดนิทรรศการงานในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2015 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมด้วยหอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ พร้อมโชว์สุดยอดอุตสาหกรรมอาหารของไทยและต่างประเทศ คาดกระแสตอบรับเพิ่มขึ้นทั้งรายได้กว่า 8 พันล้านและผู้เข้าชมงาน 1.12 แสนคน เริ่มเปิดจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปวันที่ 23-24 พ.ค. ณ อาคาร Challenger 1-3 และ Impact Forum Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

THAIFEX-World of Food Asia 2015 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย ซึ่งจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา โดย ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ อาคาร Challenger 1-3 และ Impact Forum Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านวัตถุดิบอาหารที่หลากหลาย และผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรม ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีบทบาทเป็นครัวของโลกได้อย่างแท้จริง ทั้งยังมีคุณภาพสูง ตลอดจนความสะอาดปลอดภัยที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2557 สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนเงินกว่า 8 แสนล้านบาท หรือประมาณ 2.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีมูลค่าการส่งออกจัดอยู่ใน 5 อันดับแรกในตลาดโลก ได้แก่ ข้าว, ไก่แปรรูป, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, กุ้งแช่แข็งและแปรรูป และสิ่งปรุงรสอาหาร

 

รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารให้สามารถแข่งขันและเป็นผู้นำได้ในตลาดโลก โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ดำเนินตามนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าดังกล่าว ด้วยการเร่งรัดการทำตลาดเชิงกลยุทธ์ ช่วยหาช่องทางเปิดตลาดใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมผู้ผลิตไทยให้เน้นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ โดยมุ่งหวังให้คนทั่วโลกนึกถึงประเทศไทยเมื่อกล่าวถึงสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

 

16_re

10_re

ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา
พร้อมทั้งกล่าวยกย่องศักยภาพของฮาลาลประเทศไทย