เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “แกะรอยยุทธศาสตร์ฮาลาล ชอบกดไลค์ ใช่คือโอกาศทอง” เพื่อตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์อาหารฮาลาล เพื่อเร่งผลักดันการส่งออกเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ในการจัดเสวนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสนใจกว่า 700 ราย จัดขึ้น ณ ห้อง Bangkok Convention Center Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าว

 

โดย.นงานนี้มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาได้แก่ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณภูวเรศ อาหมัดธีรกุล ผู้อำนวยการบริษัท รอยัลไทยทราเวล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด โดยภายในงานมีทั้งการสัมมนาและบรรดาหน่วยงาน และผู้ประกอบการเอกชนมาร่วมออกบู้ท

 

22_resize

วิทยากรและท่านผู้มีเกียรจิถ่ายภาพร่วมกัน