วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มัสยิดยะวา ถ.สาทรใต้ ได้จัดกิจกรรมนันทานาการขึ้น ตั้งแต่เวลา 07.00 -​ 12.00 น. ซึ่งในช่วงเช้านี้เป็นกิจกรรมตามฐานต่างๆ และช่วงบ่ายเป็นต้นไป เป็นกิจกรรมบนเวทีใหญ่ซึ่งดำเนินโดยเจ้าหน้าที่จากทางมัสยิด แจกของรางวัล

ทั้งนี้ ทางศูนยํวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ด้วยการทำสบู่ และแจกของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก โดยบริเวณอื่นๆ ก็ได้มีการเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น ชักเย่อ ปาเป้า สอยดาว เป็นต้น และนอกจากนี้ยังมีการแจกอาหารมากมาย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นการสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมเยาวชนให้ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี