ศวฮ.ร่วมงาน  The 7th Urumqi International Catering Expo ณ Xinjiang International Convention & Exhibition Center, Urumqi, Xinjiang, China

 

ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน The 7th Urumqi International Catering Expo ณ Xinjiang International Convention & Exhibition Center, Urumqi, Xinjiang, China ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ในความเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

นำทีมโดยคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอิรฟัน แวหะมะ นางสาวสุลัยญา เปี่ยมชัยวัฒน์ นายฟัครูดดีน ตาเปาะโต๊ะ และนางสาวซัลวา เต็งหิรัญ เจ้าหน้าที่จาก ศวฮ. เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ภายในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ Anada เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายในงาน ยังมีผู้ประกอบการอาหาร จากทั้งในและต่างประเทศร่วมออกบูธ ซึ่งในโซนของประเทศไทย มีผู้ประกอบการร่วมออกบูธ จำนวน 4 บริษัทฯ ภายในไทยแลนด์พาวิลเลี่ยน