ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) จัดงาน Halal Scientist Competition 2017
@PATTANI

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล
ในหัวข้อ “พัฒนาภูมิปัญญาอิสลามด้วยนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีท่านอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้เยี่ยมชมบอร์ดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 120 ราย