วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดทีมบุคลากร​ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ – สเปรย์แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคให้กับผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แม้ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ปัญหาเศรษฐกิจที่ตามมาทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนรายได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูง เป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ หลายจังหวัดต้องปิดการเข้าออกจังหวัด และได้ประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ในบางพื้นที่แล้ว

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี ซึ่งเป็นสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่และได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้น รับมอบหมายภารกิจสำคัญจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้จัดโครงการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รอง ผอ.ศูนย์ฯ และทีมงานเป็นตัวแทนในการลงพื้นที่ เพื่อส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด 3,500 รายการ หน้ากากผ้าจำนวน 500 ชิ้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์พกพาจำนวน 500 ชุด และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 30 ชุด โดยจะส่งมอบผ่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และศูนย์กักตัวผู้ประสบภัย covid-19 เพื่อกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งเยี่ยมส่งกำลังใจถึงที่ในจุดที่วิกฤติ​ที่สุด​ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่
– บ้านโต๊ะชูด ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง
– บ้านโสร่ง ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง
– ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ covid-19 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง
– ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ บ้านเกาะจัน ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ
-ศูนย์ควบคุมและสังเกตอาการ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น

นอกจากกิจกรรมการลงพื้นที่ในวันนี้แล้ว ศูนย์ฯยังมีภารกิจลงพื้นที่แจกจ่ายในวันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อมอบถุงยังชีพ สเปรย์แอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสต่อไป