วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมสนับสนุนเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้โรงพยาบาล ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมต้านการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งมี ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ, คุณสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมตรี, คุณสมศักดิ์ เมดาน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, อิหม่ามมานิต ทองแสง และอีหม่ามอำพน นะมิ ตัวแทนจากมัสยิดในกรุงเทพฯ มารับมอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบตั้งต้นจาก บริษัทธัญธารา ไทยเฮอร์เบิล จำกัด