วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Hadi Suwono คณบดีและคณะ จาก Faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Malang (FMIPA UM) จากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ โดยคุณมนัสได้พูดถึงกระบวนการทำงานของศวฮ. เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ศวฮ.ริเริ่ม รวมไปถึงประเด็นเรื่องฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งยังได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Haram Museum ด้วย