วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับ CEO จาก Asian Food Safety Academy, Mr.Syaril Abdullah จากประเทศมาเลเซีย โดยมีดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ต้อนรับ โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของศวฮ. ประเด็นเรื่องของฮาลาล และยังได้นำชมห้องปฏิบัตินิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย