วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่นักการทูต กองตะวันออกกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน โดยรศ.ดร.วินัย ได้กล่าวถึงการก่อตั้งศวฮ. และพูดถึงประเด็นฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสาตร์ฮาลาลและอุตสาหกรรมฮาลาล รวมไปถึงการทำงานของศวฮ. พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ. ซึ่งมีดร.อัซอารีย์ เป็นผู้นำชม