วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับคณะจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเขตการปกครองโดหาร์ ประเทศโอมาน นำโดย Mr.Salem Al Kaaf รองประธานหอการค้าเขตการปกครองโดฟาร์ (Govenorate of Dhofar) พร้อมนักธุรกิจชาวโอมานจำนวนประมาณ 20 ราย
โดยคุณมนัสได้อธิบายถึงการทำงานของศวฮ. รวมถึงพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นอุตสาหกรรมด้านฮาลาลอีกด้วย พร้อมทั้งยังพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล