วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. ได้ต้อนรับคณะบุคคลจาก Ministry of Education and Culture, Universitas Hasanuddin จำนวน 8 ท่าน พร้อมด้วยนางสางลัดดาวัลย์ พิณทอง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณมนัสได้อธิบายถึงกระบวนการทำงานของศวฮ. รวมถึงประเด็นฮาลาลในประเทศไทย และประเด็นเกี่ยวกับ halal financial รวมถึงนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล และ Haram Museum