วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 41 คน โดยคุณมนัสพร้อมด้วยนายอิรฟันได้อธิบายถึงกระบวนการทำงานและประเด็นเกี่ยวกับฮาลาลในประเทศไทย รวมทั้งนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลอีกด้วย