ช่วยน้ำท่วมที่นครศรีธรรมราชระดมเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้

15936883_1620537068254264_7387443540752774557_o

1474089147409414740981474106

 

เมื่อวันวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำถุงยังชีพไปช่วยชาวบ้าน บ้านบางนกวัก  ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรึธรรมราช  ซึ่งเป็นพื้นที่ๆน้ำท่วมหนักพื้นที่หนึ่ง ดร.วินัย กล่าวว่า “องค์กรอิสลามหลายแห่ง กรรมการอิสลามหลายจังหวัดระดมเงินและสิ่งของลงไปช่วยเหลือเช่นเดียวกัน น้ำใจหลั่งไหลลงทางภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมน้ำใจของทุกฝ่าย คนไทยไม่เคยทิ้งกันน้ำท่วมสิบจังหวัดภาคใต้ จากกรุงเทพฯล่องลงไปภาคใต้ไม่ได้เนื่องจากเส้นทางลงใต้ขาดเป็นช่วงๆ วิธีดีที่สุดคือการเดินทางจากภาคใต้ตอนล่างทางถนนขึ้นไปทางภาคใต้ตอนบน เหตุนี้ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีจึงนำเด็กนักเรียนในปัตตานีมาร่วมกันแพ็คถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด นำขึ้นรถไปช่วยพี่น้องร่วมชาติที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 โดยใช้เงินจากค่าอาหารที่พวกเราช่วยกันเรี่ยไรและเก็บสะสมไว้ในศูนย์ มีการนัดหมายกันว่าหากเป็นไปได้ พวกเราจากกรุงเทพฯรวมทั้งผมจะบินลงไปสมทบที่หาดใหญ่ แล้วนั่งรถไปนครศรีธรรมราชด้วยกัน นำถุงยังชีพเพิ่มเติมไปอีก ชาวศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลหลายคนที่มีบ้านอยู่ที่บางสะพาน ประจวบ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ทางบ้านเจอปัญหาอุทกภัยได้รับความเสียหายไปกับเขาด้วย แต่พวกเราไม่มีท้อ ขณะนี้ทีมอาสาสมัครมุสลิมหลายกลุ่มลงไปช่วยพี่น้องชาวพุทธที่นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ถึงวันนี้คนไทยไม่มีการแบ่งสี แบ่งพวก แบ่งศาสนา แบ่งความเชื่อกันอีกแล้ว”