เมื่อวันอังคารที่ 14 พ.ค. 2556 Dr. Yunardi Yusuf, Attaché ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรมจากสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อม  Dr. Pingkan Aditiawti รองอธิการบดีฝ่ายการวิชาการและ Dr. Dea Indriani Astuti หัวหน้าคณะวิจัยชีวภาพด้านจุลินทรีย์จาก School of Natural Science and Technology, under Bandung Institute of Technology (ITB) ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมพบปะพูดคุย กับรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และการเยี่ยมชมในครั้งทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสององค์กร