สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญร่วมงาน “มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการและสาระการศึกษาส่วนหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชมของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยในงานมีกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกจนถึงเวลา 16.00 น.

 

ในงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการแสดงบันจักสิลัต และอะนาชีด โดยมูลนิธีเพื่อภราดรภาพ มาเลเซีย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เมื่อสังคมไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” โดย รองศาสตรจารย์ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการผู้สอนอิสลามศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “อิสลามศึกษากับการรู้เท่าทันสื่อ” และกิจกรรมการประกวดต่างๆ ที่ทางสถาบันจัดขึ้น โดย ศวฮ. และ ศมฮท. ได้จัดนิทรรศการ Halal Route ที่ได้เปิดตัวในงาน Thailand Halal Assembly 2015 เมื่อวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผ่านมา ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักเดินทางในการค้นหาร้านอาหารฮาลาล มัสยิด สถานที่ละหมาด สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านหรือชุมชนมุสลิม ที่อยู่ในเส้นทางการเดินทาง จัดทำเส้นทางฮาลาลขึ้น เป็นเส้นทางจากใต้เริ่มที่สะเดาและตากใบ ไปจนกระทั่งถึงแม่สายของเชียงราย แม่สอดของตาก ท่าเสด็จของหนองคายหรืออาจไปจนถึงอรัญประเทศของปราจีนบุรีด้วยก็ได้ เป็นการเชื่อมมาเลเซียเข้ากับสามประเทศอินโดจีน โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการ Halal Route

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับ

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าวปฐกถาพิเศษ

บรรยากาศบริเวณนิทรรศการ Halal Route มีผู้สนใจสอบถาม และชื่นชม