วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน  “Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ ปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเปิดงาน

โดยแนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบรอบครอบที่จะนำไปสู่การสร้าง halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งในส่วนของการประชุมวิชาการนานาชาติ มีจำนวนวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ จาก 35 ประเทศ และจำนวนผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งสิ้น 65 ผลงานจาก 6 ประเทศ นอกจากด้านวิชาการแล้วภายในงานยังมีบูธร้านขายสินค้าฮาลาลกว่า 313 บูธ มีทั้งบูธจากประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 10 ประเทศ เรียกได้เป็นงานฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้