“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ผู้บริโภคมุสลิมได้ตรวจสอบ ระบบการออกใบรับรอง HAL-Q ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงส่งผ่านระบบ แอนดรอยด์ บนมือถือ ซึ่งจะมีการเปิดตัวแอ๊พพิเคชั่นดังกล่าวครั้งแรกของโลก ภายในงาน “หนึ่งทศวรรษศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และงานประชุมวิชาการ Hasib 2013 วันที่ 14 สิงหาคม นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ.จฬ. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ผู้บริโภคมุสลิมสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายทั่วไปผ่านการรับรองฮาลาลได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้ แอ็พ “Halal Thailand”ที่ ศวฮ.จฬ.ร่วมกับ สกอท.พัฒนาขึ้น โดยนำโทรศัพท์มือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส สแกนไปบนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดหรือพิมพ์หมายเลขฮาลาลบนมือถือ จะเห็นข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือระบบการออกใบรับรอง HAL-Q ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองทางอิเล็คโทรนิกส์ ผ่านระบบเว็บ ให้สามารถสื่อสารได้ทุกพื้นที่ โดยระบบจะทำการส่งรหัสที่อ่านได้จากบาร์โค้ดผ่านอินเตอร์เน็ตมายังเว็ปเซอร์วิส ที่ติดตั้งอยู่บนเซิฟเวอร์ เพื่อค้นหาข้อมูลการรับรองฮาลาลแล้วส่งกลับไปในรูปแบบ XML เมื่อโปรแกรมที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือได้รับข้อมูลแล้ว จะทำการแปลงข้อมูลที่ถูกต้องส่งกลับมา เพื่อแสดงผลบนหน้าจอตรวจสอบข้อมูลฮาลาลได้ด้วยตัวเอง เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค บริษัทผู้ผลิต และสกอท.งานชิ้นนี้ประเทศไทยนำเสนอเป็นประเทศแรก ทำให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย ได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการรับรองฮาลาลของ สกอท.ใช้ระบบ “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” โดย สกอท.ทำงานร่วมกับ ศวฮ.จฬ.ซึ่งมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ทันสมัยด้วยระบบ ISO/IEC 17025 ใช้นักวิทยาศาสตร์มุสลิมทั้งหมดอันเป็นไปตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม ศวฮ.จฬ.พัฒนาระบบและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมฮาลาล ให้เป็นที่หนึ่งในโลก

แอ็พ Halal Thailand ดังกล่าวจะเริ่มให้บริการโหลด ฟรี!ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Hasib 2013 ซึ่งเป็นงานที่จัดร่วมกันระหว่าง ศวฮ.จฬ., สกอท. และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย มีหลายหน่วยงานเป็นเจ้าภาพร่วม การเปิดตัวแอ็พทำ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 และมีการเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาฮาลาลวันมูหะมัดนอร์ มะทา ณ ศวฮ.จฬ. ถนนจุฬาลงกรณ์ 12 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ทั้งสองงานเปิดโดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ในงานนอกจากจะได้มีโอกาสสัมผัสกับแอ็พ Halal Thailand ยังมีการประชุมนานาชาติว่าด้วย มาตรฐานฮาลาลที่หลากหลาย ซึ่งเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานฮาลาลจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการประชุมภาคภาษาไทยเรื่องอิสลามศึกษาและวิทยาศาสตร์ฮาลาลในระดับเตรียมอุดมและอุดมศึกษา และงานการพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมอีกด้วย