ทำไมจึงมีการ “หลอกขายเนื้อหมู เป็นเนื้อวัว” ร่วมหาคำตอบและฟังทางออก แก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมกัน
ในกิจกรรมเสวนา “สรรค์สร้าง ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products)
พบกับ
– ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิด
– รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
– คุณณรงค์เดช​ สุขจันทร์
รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– คุณบุญญกฤช ปิ่นประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
เพียง 200 User เท่านั้น ที่จะขึ้นจอ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
ทำไมจึงมีการ “หลอกขายเนื้อหมู เป็นเนื้อวัว” ร่วมหาคำตอบและฟังทางออก แก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมกัน
ในกิจกรรมเสวนา “สรรค์สร้าง ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products)
พบกับ
– ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิด
– รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
– คุณณรงค์เดช​ สุขจันทร์
รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– คุณบุญญกฤช ปิ่นประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
เพียง 200 User เท่านั้น ที่จะขึ้นจอ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
ทำไมจึงมีการ “หลอกขายเนื้อหมู เป็นเนื้อวัว” ร่วมหาคำตอบและฟังทางออก แก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมกัน
ในกิจกรรมเสวนา “สรรค์สร้าง ความเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Trust Halal Products)
พบกับ
– ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิด
– รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
– คุณณรงค์เดช​ สุขจันทร์
รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
– คุณบุญญกฤช ปิ่นประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
เพียง 200 User เท่านั้น ที่จะขึ้นจอ
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป